چرا مشتریان از روش ذخیره سازی ترکیبی Unity XT استفاده می کنند؟

چرا مشتریان از روش ذخیره سازی ترکیبی Unity XT استفاده می کنند؟ Unity XT ذخیره سازی جدید و ترکیبی برای بازار میان رده است. و هدف از طراحی آن ها بهبود عملکرد و کارایی را افزایش می دهد. و برای محیط ابری چندگانه ساخته شده اند. همچنین به مشاغل این امکان را می دهد. تا …

چرا مشتریان از روش ذخیره سازی ترکیبی Unity XT استفاده می کنند؟ Read More »