استخدام

استخدام در شرکت پردازش موازی داده ها پارس
نام(ضروری)
مثال : کارشناس فنی، کارشناس فروش
جنسیت
انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.

اسکرول به بالا