پردازنده های اروپایی

EPI پیشگام در پردازنده های اروپایی

پردازنده های اروپایی پردازنده های اروپایی اولین نمونه تراشه EPAC RISC-V را برای آزمایش دریافت کردند.ٍEPI  مخفف پیشگام در پردازنده اروپایی از طریق توسعه شتاب دهنده های مبتنی بر RISC-V سعی دارد استقلال اتحادیه اروپا در زمینه محاسبات با عملکرد بالا را فراهم آورد. این تراشه با نام EPAC یعنی تراشه شتاب دهنده پردازندهاروپایی با …

EPI پیشگام در پردازنده های اروپایی Read More »