کوید 19 و افزایش رشد بازار نیمه رسانا

کوید 19 و افزایش رشد بازار نیمه رسانا

کوید 19 و افزایش رشد بازار نیمه رسانا IDC دیروز گزارشی در مورد وضعیت خوب و سالم بازرا نیمه رسانا ها منتشر و به رشد 17.3 درصدی آن اشاره کرد. این گزارش رشد تاریخی 10.3 درصدی را برای سال 2020 ثبت کرده است. به دلیل همه گیری کوید 19 تقاضای خرید نیمه رسانا ها تقریبا …

کوید 19 و افزایش رشد بازار نیمه رسانا Read More »