فرم نظرسنجی

از نظر شما کیفیت محصولات ارائه شده در چه سطحی قرار دارد؟*
میزان مطابقت محصول تحویلی با پیش فاکتور ارائه شده*
سرعت رسیدگی به درخواست و ارائه برآورد اولیه قیمت*
وضعیت بسته بندی محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟*
میزان مطابقت مشخصات محصول با استاندارد های بین المللی*
میزان مطابقت مشخصات روی بسته بندی با پارت نامبر اصلی محصولات*
سرعت ارائه خدمات و تحویل گزارش فنی*
شایستگی، دانش و مهارت کارشناسان*
ارائه مشاوره اولیه و پاسخگویی به سوالات*
عملکرد شرکت نسبت به اجرای بند های قرارداد*
نحوه برخورد پرسنل فروش*
نحوه برخورد پرسنل فنی و پشتیبانی*
رضایت مندی خود را نسبت به ادامه همکاری با شرکت*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

اسکرول به بالا