Solutions

راهکارها

راهکارها

راهکارهای ارائه شده توسط شرکت پردازش موازی داده ها پارس مطابق با استاندارد و مورد تایید شرکتهای اصلی و تولید کننده آن تکنولوژی می باشد.  در راهکارهای ارائه شده توسط این شرکت از تکنولوژیهای شرکتهای Oracle, EMC, HP, Vmware, Cisco  Microsoft, Red Hat استفاده می شود.

  • طراحی منابع پردازشی (Server Farm) مبتنی بر سرورهای Oracle/SUN، Dell و HPE
  • ارائه راهکارهای ذخیره سازی اطلاعات مبتنی بر تکنولوژیهای EMC, HPE , Oracle
  • طراحی راهکارهای Backup و Disaster Recovery بر اساس متدلوژیهای شرکتهای EMC , HPE و  Quantum
  • اراته راهکارهای پایش سیستمی در مراکز داده
  • معماری سیستم های مدیریت هویت و دسترسی در مقیاس بزرگ با استفاده از محصولات نرم افزاری Microsoft
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های بهره وری کسب و کار با استفاده از ابزار های Exchange, Share Point, Lync , Project Server
  • ارائه راهکارهای مجازی سازی (Virtualization) مبتنی بر Vmware و Microsoft Hyper V
  • ارائه راهکارهای پردازش ابری

تامین تجهیزات سرور و ذخیره ساز اطلاعات

اسکرول به بالا